April 11, 2022

Boligdok nyheder – april 2022

Orientering om væsentlige ændringer i Boligdok siden januar.

Ændring af regler for accept af sekundær bestilling

Vi har ændret reglerne for, hvornår det på samme sag er tilladt at bestille alternative tilbud ovenpå en tidligere afgivet bestilling, typisk en pakkebestilling. Tidligere var reglen, at der kunne laves en ny bestilling 90 dage efter den foregående bestilling var afgivet. Denne regel har givet en del udfordringer, da mange relevante alternative bestillinger er blevet afvist, samtidig muliggjorde den også dobbeltbestillinger til ulempe for forsikringsudbyderne. De nye regler, forklaret i det følgende, er noget mere komplekse, og påvirker alle, dvs. både bygningssagkyndige, forsikringsudbydere og mæglere.

Det er nu tilladt for mægler at afgive en alternativ bestilling ovenpå en tidligere pakkebestilling, hvis:

  1. Bygningssagkyndig ikke har leveret nogen produkter på pakkebestillingen. Da mægler skal have rapporter for at kunne foretage en alternativ bestilling, antager vi, at rapporterne er leveret af anden bygningssagkyndig end den i Boligdok tildelte, og derfor reelt er annulleret af sælger. Vi annullerer derfor pakkebestillingen med advisering til bygningssagkyndige, og accepterer den alternative bestilling.
  2. Pakkebestillingen er en del-bestilling, f.eks. kun på tilstandsrapport.
  3. Den alternative bestilling indeholder dokumenter, der er forskellige fra de, der er leveret på pakkebestillingen. Her testes på dokumenternes fil-signatur, og ikke kun på type eller filnavn, så det er det reelle indhold, der testes på.

For ny alternativ bestilling ovenpå en tidligere alternativ bestilling gælder, at det nu kun tillades hvis:

  1. Den nye alternative bestilling indeholder mindst et dokument, der er forskellig fra dokumenterne i den tidligere bestilling.

Disse nye regler skal sikre:

  • Mængden af dobbelte tilbudsbestillinger reduceres kraftigt. Vær særligt opmærksom på at det ikke længere vil være muligt at foretage alternativ bestilling på fornyelser, hvis fornyelserne leveres af bygningssagkyndige på den oprindelige pakkebestilling, og i tide.
  • Mægler kan foretage alle relevante alternative tilbudsbestillinger.

Da mæglerne jo ofte er et utålmodigt folkefærd, vil bygningssagkyndige risikere utilsigtede annulleringer, hvis de leverer rapporter til mægler inden de leverer til Boligdok. Når det sker er det ofte til forvirring, hvorfor vi håber, at de nye regler kan være med til at motivere til god adfærd.

For fornyelser ser vi ofte, at de leveres på en oprindelige pakkebestilling uden forudgående genbestilling fra mægler. Forsikringsudbyder adviseres uanset hvordan fornyelserne leveres, men det er vigtigt, at der kan leveres nye tilbud, da mægler ikke længere bare kan lave en alternativ bestilling.

Hvis der opleves uhensigtsmæssigheder med de nye regler, vil vi meget gerne høre om det, og kontakt os endelig, hvis der er afklarende spørgsmål.

Ændring af mailtekst for mail med forsikringstilbud til sælger

For mæglere uden formidlerstatus sender Boligdok mail med forsikringstilbudene til sælger med cc til mægler. Vi har på opfordring fra en mægler og med lidt hjælp ændret på mail-formuleringen, da den tidligere gav anledning til misforståelser.

Mailteksten er nu som beskrevet nedenfor. Der er tre udgaver, med og uden sælgeransvar samt afslag:

Med sælgeransvar:

Kære [sælgernavn]

Vedhæftet er tilbud på ejerskifteforsikring og sælgeransvar, som er blevet udarbejdet i forbindelse med salget af din/jeres ejendom på [ejendomsadresse].

Begge tilbud er også sendt til din ejendomsmægler, [mæglernavn], som vil anvende dem i forbindelse med ejendomshandlen.

Tilbuddet på ejerskifteforsikring er ikke relevant for dig, men er med til at friholde dig for det 10-årige fejl og mangelsansvar, når det er blevet fremlagt for den kommende køber. Dette vil din ejendomsmægler sørge for.

Ønsker du ekstra tryghed i forbindelse med ejendomshandlen, har du mulighed for at købe en sælgeransvarsforsikring. Du kan læse mere om produktet og tilbuddet i sin helhed i den vedhæftede fil. Det er nemt og enkelt at tegne en sælgeransvarsforsikring – du kan acceptere tilbuddet via et link i dokumentet.

Har du spørgsmål til forsikringerne, er du velkommen til at kontakte [forsikringsudbyder] på [forsikringsudbydermail] eller telefon [forsikringsudbydertelefon].

Mvh

Boligdok/[forsikringsudbyder]

Uden sælgeransvar:

Kære [sælgernavn]

Vedhæftet er tilbud på ejerskifteforsikring, som er blevet udarbejdet i forbindelse med salget af din/jeres ejendom på [ejendomsadresse].

Begge tilbud er også sendt til din ejendomsmægler, [mæglernavn], som vil anvende dem i forbindelse med ejendomshandlen.

Tilbuddet på ejerskifteforsikring er ikke relevant for dig, men er med til at friholde dig for det 10-årige fejl og mangelsansvar, når det er blevet fremlagt for den kommende køber. Dette vil din ejendomsmægler sørge for.

Har du spørgsmål til forsikringerne, er du velkommen til at kontakte [forsikringsudbyder] på [forsikringsudbydermail] eller telefon [forsikringsudbydertelefon].

Mvh

Boligdok/[forsikringsudbyder]

Afslag:

Kære [sælgernavn]

Vedhæftet er afslag på ejerskifteforsikring. Anmodning om tilbuddet er blevet lavet i forbindelse med salget af din/jeres ejendom, [ejendomsadresse].

Afslaget er også sendt til din ejendomsmægler [mæglernavn].

Har du spørgsmål til afslaget, er du velkommen til at kontakte [forsikringsudbyder] på [forsikringsudbydermail] eller telefon [forsikringsudbydertelefon].

Mvh

Boligdok/[forsikringsudbyder]

© 2024 Boligdok leveret af Boligdok ApS