Integrator

For samlet dokumentation af Boligdok se https://docs.boligdok.dk.

FAQ

REST API

Dette API benyttes til integration for mæglersystemer, bygningssagkyndige og forsikringsudbydere.
Dokumentationen for REST API kan findes her. Adgang til api'et, kræver en bruger. Kontakt os her for oprettelse.

Klientkode Swagger.io genererer klientkoder. For at importere swagger-specifikationen i din editor, skal du først eksportere den som fil fra Boligdok siden. Dette gør du ved at vælge "Gem link som" her. Ved import af api-filen vil editoren gøre opmærksom på en mængde semantiske fejl. Disse ignoreres.

SOAP interface

SOAP interfacet er under afvikling men understøttes indtil da af Boligdok. WSDL for dette interface findes her.

Individuel tilpasning

Boligdok laver individuel tilpasning efter dit behov. Kontakt os for en skræddersyet løsning.

Tilstandsrapport og elrapport

Tilstandsrapporter og el-eftersyn leveres i pdf-format. Visse informationer formidles i XML-filer, der leveres sammen med pdf-filerne. XML-skemaer kan downloades her:
tilstandsrapport xml
eleftersyn xml

Vurderingerne i rapporterne angives med farvede ikoner og oversættes til følgende i xml-filerne:

El-eftersyn
  • “Risiko for brand" (kode = BRAND)
  • “Risiko for stød" (kode = STOED)
  • "Ulovlige elinstallationer" (kode = ULOVLIG)
  • "Undersøges nærmere" (kode = UN)
Tilstandsrapport
  • RØD: "Kritiske skader" (kode = K3)
  • GUL: "Alvorlige skader" (kode = K2)
  • GRÅ: "Mindre alvorlige skader" (kode = K1)
  • ?: "Mulige skader" (kode = UN)
© 2024 Boligdok leveret af Boligdok ApS

Husk at logge ind

Log ind på Boligdok for at tilgå linket. Brug knappen herunder.