April 20, 2023

Boligdok nyheder - april 2023

Orientering om væsentlige ændringer i Boligdok siden december 2022

Hermed årets første nyhedsbrev. 

Administrationsportalen (portal.boligdok.dk)

Den ny administrationsportal har været i drift siden januar, og har undervejs gennemgået designmæssige forbedringer. Vi er stolte af resultatet, og håber også brugerne synes om den. En række sagsinformationer er blevet tilføjet, så det nu f.eks. også er muligt at se rekvirentsystem, leveringsstatus på dokumenter og skødeoverdragelsesdato. Denne ses kun hvis ejendommen er registreret solgt på Tinglysningen

Vi er altid åbne for forslag til forbedringer, så kontakt os endelig, hvis du har nogen.

Prislister

Funktionen til opsætning og styring af prislister er færdigudviklet. Der er endnu ikke åbnet for den i produktion. Vi vil helst være i tæt samarbejde med jer ved ibrugtagning, hvorfor vi kontakter de relevante hos selskaberne i den kommende tid.

For forsikringsudbyderne er prislistefunktionen selvfølgelig stadig tilgængelig på test-portalen, hvor det er muligt at oprette prislister.

Mail til sælger for sælgeransvar

For forsikringsudbyderne har det længe været muligt at lave en særlig tekst, der medsendes i bestillings-kvitteringsmailen til mægler. Det er nu også muligt at lave en tekst, som bevirker at sælgeransvarstilbud sendes separat til sælger. Forsikringstilbud sendes i dag til sælger (cc mægler), hvis mægler ikke har nogen formidlerstatus. Hvis mægler har formidlerstatus, typisk nogen af mæglerkæderne, da sendes ingen tilbud til sælger. Hvis der oprettes en tekst til sælgeransvarsmail, og forsikringsudbyder leverer et sådant tilbud, vil sælger modtage separat mail med sælgeransvarstilbuddet vedhæftet, når mægler har formidlerstatus. Derved kan forsikringsudbyder sikre at sælger altid modtager sælgeransvarstilbuddet. 

Boligbro -> boligdok.nu

Vi planlægger at ændre navnet tilboligdok.nu, så vi holder alt under Boligdok-navnet. Samtidig re-designes applikationen, og den udvides med mulighed for pakkebestilling. For pakkebestilling vil kun de forsikringsudbydere, der har lagt prislister ind, være valgbare. Den ny udgave forventes i produktion maj/juni. Når vi taler med forsikringsudbyderne om prislisterne, vil vi også diskutere boligdok.nu, og de muligheder, der kan udnyttes her.

Supportkontakt

Ikke alle ved vi har en support-mail og fællesnummer, derfor disse informationer.

For support henvendelser skriv gerne til support@boligdok.dk eller ring på 30 20 52 68. Personlig henvendelse er selvfølgelig helt fint, men i nogen tilfælde går det hurtigere denne vej.

LinkedIn

Tilmeld dig vores LinkedIn, så har du mulighed for at blive opdateret om, hvad der sker hos Boligdok.

© 2024 Boligdok leveret af Boligdok ApS