August 25, 2022

Boligdok nyheder – august 2022

Orientering om væsentlige ændringer i Boligdok siden april

Ny administrationsportal

Vi har udviklet en ny administrationsportal til Boligdok. I begyndelsen af juli informerede vi via mail om, at den var lagt i produktion, og klar til brug.Nu halvanden måned efter er den blevet benyttet flittigt, og en række fejl er blevet rettet. Vi planlægger derfor at tage den gamle ned i løbet af efteråret. Hvis du er bruger af vores administrationsportal, og ikke bruger den nye, anbefaler vi, at du skifter nu. Dermed sikrer du dig ikke at få irriterende overraskelser, når den gamle forsvinder.

Vi har udarbejdet en kort vejledning til den nye portal. Den blev medsendt i juli-mailen. Hvis du ikke har den, kan den nemt rekvireres ved at skrive til support@boligdok.dk.

API-udvidelser

Boligdok api’ets bestillingsinformationer er blevet udvidet med flere informationer om forsikringsselskabet. Der leveres nu ud over selskabs-id også navn, e-mail og telefon. Herved får bl.a. bygningssagkyndige bedre informationer til brug for deres egen kommunikation med sælger og mægler.

Allonge under udfasning

Med Husweb forsvandt allongerne, der blev erstattet med revisioner. I Boligdok bevarede vi allongebegrebet af hensyn til de systemer, der integrerer med os, så der ikke skulle ændres i disse. I den kommende tid vil vi gennemgå systemet, og erstatte allonge med revision i portalen og mail. Vi beholder allongeprodukt- og dokumenttyperne i api’et, men supplerer med revisionstyper, hvor disse mangler. Derved sikrer vi at allongebegrebet stille og roligt kan udgå.

Arbejde med prislister

Vi er godt i gang med at udvikle på prislister i Boligdok. Tidligere på året har vi præsenteret et oplæg, som er blevet positivt modtaget, og udviklingen pågår. Det er et relativt stort arbejde, og vi forventer, at det varer året ud.

Boligbro

Bestillingsportalen Boligbro blev lanceret tidligere på året. Det er en webportal, der henvender sig til mæglere, advokater og rådgivere, der gerne vil bestille ejerskifteforsikringstilbud til deres kunder, men som ikke har et system at gøre det igennem. Vi har kontaktet køberrådgivere, boligadvokater og lignende virksomheder, for at gøre opmærksom på produktet. De første bestillinger kom i april, og portalen er nu i stabil drift.

© 2024 Boligdok leveret af Boligdok ApS