December 6, 2022

Boligdok nyheder - december 2022

Orientering om væsentlige ændringer i Boligdok siden august

Hermed årets sidste nyhedsbrev. Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske dig en god jul 🎄og et godt nytår🚀.

Ny administrationsportal – den gamle nedlægges ved årsskiftet

Den ny administrationsportal til Boligdok blev også omtalt i august-nyhederne. Den har nu været i drift et halvt års tid sammen med den gamle. Tiden er kommet til at nedlægge den gamle. Fra og med 2. januar 2023 vil kun den ny være tilgængelig. Vi gør det ved at begge url’er kommer til at dirigere til den ny.

Vi har udarbejdet en kort vejledning til den nye portal. Den blev fremsendt med mail helt tilbage i juli. Hvis du ikke har den, kan den nemt rekvireres ved at skrive til support@boligdok.dk.

Login med Google

I den ny administrationsportal har vi gjort det muligt for dig at bruge din Google login, hvis du har en. Det kræver at dit brugernavn matcher en e-mailadresse,som du benytter med dit Google-login. Dermed undgår du at have et specielt password til Boligdok.

Arbejde med prislister

Arbejdet med prislisterne pågår. Vi har haft samtaler med forskellige interessenter for at få respons på arbejdet. For forsikringsudbyderne er prislistefunktionen tilgængelig på test-portalen, hvor det er muligt at oprette prislister. Der arbejdes nu med API-funktioner til at udstille prislisterne samt fintuning af det grafiske layout. Målet er at være produktionsklar i det tidlige forår 2023. 

Ugentlige statistikker

På baggrund af en interesse for statistik over bestillinger mm., er vi begyndt at udarbejde ugentlige statistikker for bestillinger og solgte ejendomme. Der er udarbejdet to sæt, et til forsikringsudbydere og et til bygningssagkyndige. De fremsendes med mail hver mandag morgen. Statistikkerne indeholder relative opgørelser over udviklingen i bestillinger til selskabet/virksomheden set i forhold til den samlede udvikling, samt opgørelser over solgte ejendomme. Vi henter informationer om salg fra tinglysningen.

Hvis I ikke allerede er modtager, men er interesseret, da kontakt os for at komme på modtagerlisten. Der beregnes tal relative til en indeks-100 uge, hvorfor I skal have en vis bestillingsmængde for at vi kan levere statistikkerne til jer.

© 2024 Boligdok leveret af Boligdok ApS