January 3, 2024

Boligdok nyheder - januar 2024

Orientering om væsentlige ændringer i Boligdok siden oktober 2023

Ny medarbejder

Vi begynder det nye år med en styrkelse af holdet. Majken Bratlin er blevet ansat som forretningsudvikler. Majken er uddannet ingeniør indenfor produktudvikling, har stor erfaring med forsikring generelt- især ejerskifteforsikring, og tilfører savnede kompetencer til Boligdok.

Opfølgning på prislister

Efter implementeringen af prislister blev realiseret, har vi fået en del tilbagemeldinger, som har fået os til at gå tilbage i tænkeboksen. På de tilbagemeldinger vi har fået, kan vi konkludere at strukturen er for kompleks, og at det ikke ses hensigtsmæssigt, at der udstilles priser. Vi arbejder derfor nu på at implementere en simplere udgave, der kan udstille produktsortimentet, men uden priser.

Arbejdet har medført API-ændringer. Ændringerne er i produktion, men der mangler stadig lidt før det frigives. Vi orienterer de relevante, når arbejdet er færdigt.

Læs mere og hold dig opdateret på https://docs.boligdok.dk/dk/produktmodel.

Meddelelse fra SDFI om BBR-data

Der har været tvivl om ejendomsnummerets fortsatte eksistens, dvs. om det forsvandt med udgangen af 2023 eller om det stille og roligt forsvinder med tiden. SDFI har udsendt denne meddelelse

https://sdfi.dk/data-om-danmark/datadistribution/udstilling-af-bbr-data-paa-dawa-lukker

som vi tolker i den retning, at det reelt forsvinder endeligt efter 1. kvartal 2024.

Åbning for flere “dobbeltbestillinger”

Vi gør os umage for at hindre at der foretages dobbeltbestilling af forsikringstilbud. Med dobbeltbestilling mener vi tilbudsbestillinger, der afgives på samme grundlag som et tidligere tilbud er udarbejdet på. Hidtil har vi tjekket rapporterne, og afvist hvis tilbudsbestillingen indeholder de samme rapporter, som et tidligere tilbud er afgivet på. Vi har dog set at mæglere har ønsket fornyet tilbud fordi salgspris/kontaktpris er ændret og/eller arealer er ændret. Vi har derfor udvidet kontrollen, så vi også tillader tilbudsbestilling, hvis nogle af disse ejendomsoplysninger er ændret i forhold til seneste bestilling på sagen.

For at hjælpe tilføjer vi nu en tekst i bemærkningsfeltet: ” Indsat af Boligdok. Bestilling modtaget tidligere på ejendommen:” efterfulgt af beskrivelse af, hvad der er ændret. F.eks. Salgspris ændret fra 2500000 til 2250000. Teksten indsættes efter eventuelle bemærkninger fra mægler.

© 2024 Boligdok leveret af Boligdok ApS