March 14, 2024

Boligdok nyheder - marts 2024

Orientering om væsentlige ændringer i Boligdok siden januar 2024

Brugsbetingelser for bygningssagkyndige

Historisk set har samarbejdet mellem Boligdok og de bygningssagkyndige været uformelt. Af hensyn til alle parter, har vi skønnet, at det vil være en fordel at formulere nogle retningslinjer for det fremadrettede samarbejde. Vi har derfor udformet et sæt brugsbetingelser, som bygningssagkyndige med administratorrettigheder kan finde på vores administrationsportal via deres eget login. Brugsbetingelserne kan findes via følgende link: https://portal.boligdok.dk/admin/brugsbetingelser

Aktivitetshistorik på bestillinger

I administrationsportalen har vi nu indført muligheden for at se historikken på en given ejendom. Her vil der fremgå væsentlige hændelser som f.eks. annulleringer, upload af dokumenter og andet relevant info.

Læs mere via følgende link: https://docs.boligdok.dk/dk/administrationsportalen

Annullering af bestillinger for bygningssagkyndige

Vi har genindført muligheden for at annullere en bestilling, hvis mægler/sælger har fortrudt, eller den bygningssagkyndige ikke ønsker bestillingen. Dette gøres i administrationsportalen ved at klikke ind på den pågældende ejendom. Det er kun muligt at annullere, så længe der ikke er leveret dokumenter på bestillingen.

Mere info via følgende link: https://docs.boligdok.dk/dk/administrationsportalen/bygningssagkyndig

Nye forretningsområder

Boligdok arbejder i skrivende stund på at udvikle forretningen med nye initiativer. Som et led i dette undersøger vi potentialet for et muligt samarbejde med erhvervsmæglere og vil derfor besøge flere af dem i den kommende tid.

© 2024 Boligdok leveret af Boligdok ApS