February 14, 2022

Boligdok nyheder – august 2021 

Vi har lavet en del udvidelser og rettelser hen over sommeren. Herunder beskrives disse grupperet efter, hvilken aktørgruppe de henvender sig til. Efterfølgende giver vi et indblik i, hvad vi arbejder på i øjeblikket. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer hører vi meget gerne fra dig. 

Sket siden sidst 

For bygningssagkyndig 

Der er lavet en version 2 af REST API’et, der er mere i overensstemmelse med god praksis for api design. Som altid kan beskrivelsen findes her. Der er ikke nogen udfasningsdato for version 1,  men nye metoder vil blive udviklet i version 2. 

REST-api’et er desuden udvidet med tre nye vigtige metoder: 

1. Annullering af bestilling  
2. Tilføjelse af produkt 
3. Fjernelse af produkt 

Det er dermed nu muligt at holde bestillinger ajour med sin reelle udvikling. Ved brug af  metoderne informeres mægler på mail om ændringen. Vi vil særligt opfordre til at tage  annulleringsmetoden i brug, da det vil holde sagernes tilstand i Boligdok retvisende over for både  bygningssagkyndige selv men også forsikringsselskaberne. Det samme kan siges for  tilføjelse/fjernelse, men de er nok lidt mere tidskrævende at implementere. I portalen er det gjort mulig at skifte eget password. Det har været en åbenlys mangel, at brugerne  ikke kan skifte password, og den er nu endelig udbedret. 

For bygningssagkyndig og forsikringsselskab 

I portalen er det gjort mulig at skifte eget password. Det har været en åbenlys mangel at brugerne  ikke kan skifte password, og den er nu endelig udbedret. 

For forsikringsselskab og mæglersystem 

Parsningen af tilstandsrapporten er udvidet til også at omfatte undtagne bygninger og BBR afvigelser. Tidligere kom disse informationer kun med i XML-en, hvis bygningssagkyndige også  leverede json-filen. Dette har også betydet, at beregningen af ejBeboeligtAreal under ejendom i bestilling fra api’et generelt er blevet mere korrekt, idet undtagne bygninger ikke længere  medregnes. 

Hvad arbejder vi på 

Herunder lidt om hvilke større opgaver vi arbejder på i øjeblikket. Temaerne er bedre muligheder  for system til system integration og bedre sagshygiejne. Dette kan sammenfattes til disse punkter: 
1. Eventbaserede meddelelser 
2. Udvidet api til mæglersystemerne for meddelelse om annullering og salg. 3. Bedre compliance håndtering baseret på salgsstatus 

Eventbaserede meddelelser 

I øjeblikket hentes bestillinger mm. fra api’et gennem et indbakke-princip, og der hentes ved at  spørge med en fast frekvens. Dette er simpelt men også primitivt i den forstand at der ikke kan  meddeles begivenheder, som f.eks. annullering, produktændring mm. Vi arbejder derfor på at  introducere en kø-baseret meddelelsesstruktur. Herved kan vi signalere flere typer information, og  modtager kan lytte på køen i stedet for at spørge med fast frekvens. Vi er godt i gang med  etablering i testmiljøet, og forventer at sætte det trinvist i produktion i løbet af efteråret.  

Udvidet api til mæglersystemerne for meddelelse om annullering og salg 

Det er efterspurgt fra forsikringsselskaberne og bygningssagkyndige, at mægler kan annullere en  bestilling, derfor udvider vi api’et med denne mulighed for mæglersystemerne. For meddelelse om salg se næste punkt. 

Bedre compliance-håndtering baseret på salgsstatus 

Regler for sletning af sagsoplysninger og dokumenter er i dag styret af nogle faste tidsbaserede  forældelsesregler. Dette har den ulempe at dokumenter kan risikere at blive fjernet på sager, hvor  salg endnu ikke er foretaget, og sagsinformationer derfor stadig burde bevares. For at vi kan skifte  til en salgsbaseret compliancepolitik kræves at vi ved om salg har fundet sted, eller om sagen er  taget af. Den bedste kilde til den information er mæglersystemet, derfor vil vi udstille en metode  til afgivelsen af denne information. Et alternativ er at indhente informationer fra tingbogen, men  den kan kun fortælle om et salg er sket, og ofte med en vis forsinkelse, idet det er skødedato, der i  dette tilfælde skal bruges. Ved ændring af compliance-regler skal databehandleraftalerne  reguleres.

© 2024 Boligdok leveret af Boligdok ApS