September 1, 2023

Boligdok nyheder - september 2023

Orientering om væsentlige ændringer i Boligdok siden april 2023

BFE-nummer

ESR ejendomsnummer er under udfasning, og ophører med udgangen af 2023.

Ejendomsnummer erstattes af BFE-nummer. Hvor ejendomsnummer er identificerende sammen med kommunekode, er BFE-nummeret i sig selv unikt.

Indtil nu har bestillinger altid indeholdt kommunekode og ejendomsnummer, der entydigt identificerer en ejerlejlighed eller ejendom. Dette skal udfases og ejendomsnummer erstattes af BFE-nummer.

I Boligdok er BFE-nummeret indarbejdet, og det er muligt at sende det med i bestillingen. I API'et ligger det under ejendomsoplysninger med navnet bfeNummer.

Vi ved endnu ikke hvornår alle bestillinger afgives med BFE-nummer. Vi er i dialog med de relevante parter, og går efter at få det med et godt stykke tid inden årsskiftet. Samtidig går vi også efter at ejendomsnummer fortsat leveres så længe det er muligt, dvs. til årsskiftet. Dermed bør alle bestillingsmodtagere få optimale betingelser for tilpasning til det nye nummer. Vi informerer igen, når vi har mere præcis information.

BFE-nummer i tilstandsrapport og el-eftersyn

Tilstandsrapporter og el-eftersyn produceret i Husweb efter opdateringen den 10. august 2023, vil have kommune- og BFE-nummer under ejendomsinformationer i stedet for kommune- og ejendomsnummer. I xml-filerne for tilstandsrapporterne vil feltet ejendoms_nr under ejendom indeholde et BFE-nummer efter ændringen. Vi har af tekniske grunde ikke omdøbt feltet.

Ny udtræksmulighed i portalen

Det er nu blevet muligt at eksportere data i CSV-format fra tabellerne i administrationsportalen. Dette gør sig gældende for bestillinger og butikslisten. Butikslisten er kun tilgængelig for forsikringsbrugere.

Ændring i mail-layout

Vi har opdateret mail-layout på de kvitterings- og dokument-mail vi sender, så der bl.a. nu er forsikringsudbyders logo i mail-signaturen. Derved fremtræder selskabet mere tydeligt.

© 2024 Boligdok leveret af Boligdok ApS